Paalala....tunay na batanggenyo laang ang makakaintindi nare....

VEHICULAR ACCIDENT IN BATANGAS

MEDIA: 'Lo, kayo daw po'ng saksi?
LOLO: Ay uwo! Ika'y pumarne dine sa silong. Kung ako pa naman ang dadais sa iyo para magsalaysay ay sulong!
MEDIA: 'Sensya na po sa abala.
LOLO: Ako'y naka-ungkot laang dine at karakaraka'y ako'y nagitla sa busina. May mag-inang hasing-hasi pa ng paghihikap ay gab-eng gab-e na! Bakingga aring dyip ay saksakan ng tulin? Ay di ako'y palakat na sa mag-inang di naiingli! Aba'y maiipit na'y naka-umis pa! Kainaman! Hayown! Sa pag-iwas ng dyip ay sumalya sa tarangka, tiklap ang tapaludung lasa ko'y
kawangki ng nilamukos na kiche. Pagkakabugnot ng drayber! Ngalngal e!


AIRPLANE CRASHES IN BATANGAS

An airplane crashed at a town in Batangas.

MEDIA: Manong, pakilarawan po ang nangyari.
LOLO: Ala eh, nakow, garne ga utoy... Kakaalmusal ko laang, gayak ako'y sisinsay sa kahanggan, ay natan-awan ko yaan sa alapaap ay nagsisilab. Bago sumirok ng papagay-on na kala mo'y papatak. Ginagaling na laang at sa sukalang are sumugba, ay kung sa kabayanan ga, ay di panay mga utas!
MEDIA:Ho?

Ano ga, naintindihan nyo ga?

8 comments

 1. The Green Man  

  August 7, 2008 at 10:35 AM

  Ayus! Feel na feel... ay gay-ang gay-an din sa ameyn, lalung-lalu na kapag ang kapulong mo eh mga matatanda sa una, nakow.

 2. Basang  

  August 26, 2008 at 7:01 PM

  ay ayus!!!saan ka pa,sulong sa batangas ang kape ay barako,.pati ang mga tao...

 3. lorievy  

  April 20, 2010 at 8:53 PM

  ala eh kagaling... kainaman talaga sa husay ang mga batanggenyo.. mababait pero mga barako.. ayos ang kwentong batanggenyo ah,kuhang kuha ang punto dineh.. nice one...

 4. Anonymous  

  July 1, 2010 at 4:33 AM

  Kwento ng Batang Pangkal:
  Ang batang masimor ay laging pasal, maarimuhanan, ang bahaw na kanin ay laging binubungkal,walang kabubusugan,kahit ang ulam ay hawot laang…pero sobra namang pangkal,di ma –ingli at mapuknat sa upuan kapag sinusugo, ang katwiran eh. “Di baling pangkal di naman pagud”.Minsan isang araw ay nag saing ng tulingan ang KAKA…yun gang ang-ang ang luto at gato na ang tinik…Eh di si pangkal ay naruon at biglang sulpot, sanghor na sanghor ang amoy….aali -aligid .nakasalibuyboy at naka bakay sa grasya….pamaya ay umuwi sa kanila at humipig, ay napasarap ang buog, ang lakas pa ng harok..Nang ma-reparo ay tapos na ang tanghalian sa mga KAKA…ey di sikamor na ng takbo, doon pa nagdaan sa patuto ,pinaldak ang linang ng mamay,dala ang sulyaw at hihingi ng sinaing…
  Anla ay naubusan…dumating dine ay mulagang mulaga ang busilig at puro hanggor ang salawal. Ng sabihin ng Kaka na “Ala ey napaingo ang pangkal” ay mimiha –mihang umalis,naka kalpot agad eh , ng madaanan ang bilot ay binanatan ng tadyak ng sutil na bata , ay dagaab na sa tyan eh…are namang bilot ay iririkit na pumatikar at kang kang sa sakit…
  Nasiglawan ng mamay…nakahagip ng lanubo at napag-aspike ng garute….ay di palahaw at atugak na ng iyak at nag ngu-ngoyngoy na umuwi(buti at ang nahagip ng mamay ay lanubo.ay kung yung pamupoy na pambakod..ay sya.. may kalalagyan ang apong sutil) Pag dating ng basaysay ay nag sabi sa ina… anla.. ay anugang nang yari ,lalo ng nadali , napingot na ay natangkab pa ..lagitik na eh…muntik ng mag-sungaba .hayan ang napapala ng batang pangkal…Namutaktakan nyo Ga?

 5. Anonymous  

  July 25, 2010 at 4:58 AM

  Punsyunan sa Batangas at kung anu- ano pa ga!
  Na ala-ala ko nuon, kapag kami napunta sa mga punsyunan, Parating may sibi, piyesta man o baysanan…may pakakak, sabi nga ng nanay ay pag kakaingay daw ng mike na ang trumpa eh na sa puno ng mari kakaw.Baka daw mamayang gab-ey may amateur at iktaran…kaya ang mga talubata ay bisteng –biste, naka trubinays o kayay “vonnel” pag me kwarta at hipir na hiper ang buhok,suot ang bagong “Spartan: o kayay “cage” na converse, costumbuilt pa...ang mga dalaginding namay naka teys ang buhok at me spraynet na parang pugad ng pulangga,yung iba ey nagmukha ng sabukot..
  Kami nuong talubata pa ey..pag buwan ng Mayo… sunod sunod ang piyesta lalo na sa bukid ay wala ng uwian, sa agbang na may tubig doon nahambo,kasama na ang panguguha ng susong kalabaw(alam ga ninyo yung prutas na iyon,hwag laang maka bayakir ng pungapong na sobrang baho..karami ga naman niyon sa buwan ng Mayo o masugagaan ang talbos tubo) at pag ahon ay pakikingan kung saan may pakakak,(…tyak me tapusan doon o kayay piyesta saka sisinsay kung san me kamag anak o kalilala..Minsan nga’y basa pa ang karsonsilyo’y naka dulog na sibi at kung kumuha ng pagkain eh,di malundag ng pusa,panay ang bulos kaya laang titigil eh paktar na..
  Pag tapos ay makikisalibuyboy sa tuklong,sa rami ng taong nag sasalimbayan,baka me palarong agawan ng niyog o kayay palusebo…Sa palusebo, malimit kami manalo..kasi nga etong mga pinsanin ko, mga Ligong uwak sila kaya yung libag ,banil na sa balat.. Pag adyo kapit ang balat ng tyan sa kawayan.. Pag uwian na.. Yan !!!Di ang daan ay sa tagurtor o kayay sa linang ng mey linang,…
  Anla ay baktot namang lahat eh, mambabalibang ng mangga, mang uug-og ng santol,kung mamuti ng sineguelas akalay moy sa amin, tapos yung kamiseta ay ipaparag-an lalagyan ng mga(“Nakawha”). Ang masama ay pag na habok na..sikamor na ng takbuhan,,pagatin ka ga naman ng de sabog..hala! kahit sapnit o haging ang bala ay masakit din.Pag napuruhan ka pa.. Anla hindi laang hinayum,tyak mabubungkok ka. Ay kahit naman naharibo’y hagalpakan parin ng tawa eh, ano gang kasusutil, minsan me maukit at hamit pang nag hahamon ng babagan..(yun namay pag nasa kabila ng agbang na.)
  Pagrating ng basaysay ay saka laang marereparo na dalawang araw na palang nakapaltak ang kambing sa may balinghuyan na malapit sa tabayagan.kung nakaalpas laang ey ayus,piral o pingot laang sa apatse ang katapat.ay kung nabigti o kayay nakapangain ng sibatsi tyak patay ang kambing…..(bakit ga ang kambing ay asbag agad ang tyan sa sibatsi?)Me kaldereta na!...me ron ding asbar at aldabis sa puwet, Anla ay kung sa lulor eh di hirol.Palakat na sa pagmumura ang iyong ina ay saka naman liliyok ang tyan,ay hindi ngay-on mamutaktakan kung napalamnan o sa mga kinaing lahuk lahok,patikar na sa kasilyas at sirit ang puwet dahil nagburabos na.Ang masama eh walang pang –ewang kung di busil ng mais na nasuksok sa gilir ng hamba…masama ngay-on ang pakilasa at liyong liyo,gangga-tigbe at bug-al bug-al ang pawis… iyon namang ina ey, awang-awa...
  At tatanungin ang patang –patang anak na nakaungkot sa kasilyas na panay parin ang dag-is kahit ayus na!” Utoy-utoy ano gang pakilasa mo! Pag labas mo dyan ga eh, uminom ka ng sarsaparilya at kumain ng marie bago humambo at bumuog…
  Anla ay Ayus eh! Wala ng mura at hablig! May sarsaparilya pa!
  kayo gay gay-an din nuon!?jayson ng batangas city

 6. Anonymous  

  July 25, 2010 at 4:59 AM

  Punsyunan sa Batangas at kung anu- ano pa ga!
  Na ala-ala ko nuon, kapag kami napunta sa mga punsyunan, Parating may sibi, piyesta man o baysanan…may pakakak, sabi nga ng nanay ay pag kakaingay daw ng mike na ang trumpa eh na sa puno ng mari kakaw.Baka daw mamayang gab-ey may amateur at iktaran…kaya ang mga talubata ay bisteng –biste, naka trubinays o kayay “vonnel” pag me kwarta at hipir na hiper ang buhok,suot ang bagong “Spartan: o kayay “cage” na converse, costumbuilt pa...ang mga dalaginding namay naka teys ang buhok at me spraynet na parang pugad ng pulangga,yung iba ey nagmukha ng sabukot..
  Kami nuong talubata pa ey..pag buwan ng Mayo… sunod sunod ang piyesta lalo na sa bukid ay wala ng uwian, sa agbang na may tubig doon nahambo,kasama na ang panguguha ng susong kalabaw(alam ga ninyo yung prutas na iyon,hwag laang maka bayakir ng pungapong na sobrang baho..karami ga naman niyon sa buwan ng Mayo o masugagaan ang talbos tubo) at pag ahon ay pakikingan kung saan may pakakak,(…tyak me tapusan doon o kayay piyesta saka sisinsay kung san me kamag anak o kalilala..Minsan nga’y basa pa ang karsonsilyo’y naka dulog na sibi at kung kumuha ng pagkain eh,di malundag ng pusa,panay ang bulos kaya laang titigil eh paktar na..
  Pag tapos ay makikisalibuyboy sa tuklong,sa rami ng taong nag sasalimbayan,baka me palarong agawan ng niyog o kayay palusebo…Sa palusebo, malimit kami manalo..kasi nga etong mga pinsanin ko, mga Ligong uwak sila kaya yung libag ,banil na sa balat.. Pag adyo kapit ang balat ng tyan sa kawayan.. Pag uwian na.. Yan !!!Di ang daan ay sa tagurtor o kayay sa linang ng mey linang,…
  Anla ay baktot namang lahat eh, mambabalibang ng mangga, mang uug-og ng santol,kung mamuti ng sineguelas akalay moy sa amin, tapos yung kamiseta ay ipaparag-an lalagyan ng mga(“Nakawha”). Ang masama ay pag na habok na..sikamor na ng takbuhan,,pagatin ka ga naman ng de sabog..hala! kahit sapnit o haging ang bala ay masakit din.Pag napuruhan ka pa.. Anla hindi laang hinayum,tyak mabubungkok ka. Ay kahit naman naharibo’y hagalpakan parin ng tawa eh, ano gang kasusutil, minsan me maukit at hamit pang nag hahamon ng babagan..(yun namay pag nasa kabila ng agbang na.)
  Pagrating ng basaysay ay saka laang marereparo na dalawang araw na palang nakapaltak ang kambing sa may balinghuyan na malapit sa tabayagan.kung nakaalpas laang ey ayus,piral o pingot laang sa apatse ang katapat.ay kung nabigti o kayay nakapangain ng sibatsi tyak patay ang kambing…..(bakit ga ang kambing ay asbag agad ang tyan sa sibatsi?)Me kaldereta na!...me ron ding asbar at aldabis sa puwet, Anla ay kung sa lulor eh di hirol.Palakat na sa pagmumura ang iyong ina ay saka naman liliyok ang tyan,ay hindi ngay-on mamutaktakan kung napalamnan o sa mga kinaing lahuk lahok,patikar na sa kasilyas at sirit ang puwet dahil nagburabos na.Ang masama eh walang pang –ewang kung di busil ng mais na nasuksok sa gilir ng hamba…masama ngay-on ang pakilasa at liyong liyo,gangga-tigbe at bug-al bug-al ang pawis… iyon namang ina ey, awang-awa...
  At tatanungin ang patang –patang anak na nakaungkot sa kasilyas na panay parin ang dag-is kahit ayus na!” Utoy-utoy ano gang pakilasa mo! Pag labas mo dyan ga eh, uminom ka ng sarsaparilya at kumain ng marie bago humambo at bumuog…
  Anla ay Ayus eh! Wala ng mura at hablig! May sarsaparilya pa!
  kayo gay gay-an din nuon!?jayson ng batangas city

 7. Anonymous  

  July 29, 2010 at 7:04 PM

  hay nakow!!nakakautas e!tsk!alahoy kgaling!sana di kayo magsawa na gumawa ng gay!an ay tunay namang kay inam..PROUD TO BE a BATANGGENYO=)

 8. Anonymous  

  July 30, 2010 at 2:21 AM

  ay ..oo akoy asbag ang tyan sa kahahalhal ih..ano gang inam..parang kami noon. nakikipag tiraduran sa kabilang pampang...ang pag uwi at me bukol ay namura na may asabar pa...


Batangas Dictionary